THE FUTURE STARTS TODAY, NOT TOMORROW.

Virtualizace

Poskytujeme virualizační řešení založená na špičkových serverových technologiích společnosti DELL s virtualizační platformou Citrix Xen server. Výkon poskytujeme formou pronájmu na měsíční bázi. Podle Vaěí potřeby je možné si dokoupit jednotlivé parametry (RAM, CPU, HDD, apod.)

Přínosy

Hlavním přínosem virtualizace je provoz více serverů na jednom fyzickém serveru. To vede k ušetření výdajů na energie, nájmy, náklady na správu, sníží riziko závady a kolize aplikací. Dále nabízí vyšší optimalizaci výkonu, rozložení zátěže s min. omezením provozu a zvýšení bezpečnosti. V případě desktopů jsou úspory na energie, správu a údržbu ještě vyšší! 

Aktuálně Vám nabízíme tyto produkty

 - Infrastructura jako služba (IaaS)
 - Platforma jako služba (PaaS) 
 - Software jako služba (SaaS)

Zahrnuje správu sítí, serverů a PC ve virtualizovaném prostředí (IaaS), případně dále rozšířené o správu licencí a instalací OS a doprovodných nástrojů systému (PaaS). SaaS v sobě zahrnuje předchozí typy služby, které podporují vlastní aplikaci, která je předmětem dodání jako služby.

Desktop as a service (DaaS)

Virtuální desktop PC jsou stále častěji v popředí zájmu mnoha firem. Mezi hlavní výhody patří:

 - Zvýšení bezpečnosti firemních dat

 - Zjednodušení a zlevnění správy stanic

 - Snížení nákladů na údržbu HW

 - Mobilní přístup skrze vlastní zařízení zaměstnanců (laptop, PC, mobilní telefon, aj.)

 - Rozvoj procesu zálohování a ochrany dat napříč organizací

 - Zjednodušení správy licencí operačního systému a aplikací