THE FUTURE STARTS TODAY, NOT TOMORROW.

Správa sítí

Jsou nejčastějším zdrojem útoků na podniková data. Zároveň bývají úzkým hrdlem v případě větších informačních toků napříč organizací. Klientovi poskytujeme zázemí od návrhu až po samotnou realizaci, která je reprezentována následujícími kroky:

 - Analýza (oddělení sítí, kabel/wifi/3G, aj), geografické rozložení (VPN, aj.)

 - Zpracování návrhu, technické dokumentace, aj.

 - Vlastní implementace HW

   \_ Výstavba sítě

   \_ Propojování prvků (PC, routery, tiskárny, aj.)

   \_ Konfigurace (firewall, VPN, certifikáty, aj.)

   \_ Provoz (práce s uživateli, politikami, nastavení firewallu, aj.)