THE FUTURE STARTS TODAY, NOT TOMORROW.

Připravujeme pro vás zbrusu nový CRM systém!

Modul je určený pro řízení a udržování dlouhodobě prospěšných vztahů s Vašimi zákazníky. Jedná se o systém určený pro shromažďování, zpracování a vyhodnocování informací o Vašich klientech. Jak informace využít? CRM Vám umožní lépe poznat a pochopit potřeby Vašich zákazníků, které můžete dále rozvíjet. Komunikace a vazby mezi lidmi se v 21. Století neuvěřitelně rozvinuly. Hrdě se hlásíme k tomu, že náš systém tyto změny reflektuje. Příkladem je například možnost uložení osobní, firemní, reklamní, retenční, aj. komunikace v rámci jednoho systému. Díky rozšířeným funkcím můžete využít například služby spojené se získáváním nových kontaktů „leadů“, které se ihned promítnou v rámci CRM všem oprávněným a mohou začít pracovat na přeměně lead kontaktu na nového zákazníka. Tyto a mnoho dalších činností je možné dále reportovat a sledovat pro lepší určení dlouhodobých cílů Vaší společnosti.

Mezi základní vlastnosti můžeme zařadit:

- Správa firem, kontaktních osob a pracovišť
- Vazby mezi subjekty
- Správa kontaktů, historie událostí
- Kalendář, plánovač a poznámkový blok
- Tvorba objednávek, správa projektů, řízení zakázek