THE FUTURE STARTS TODAY, NOT TOMORROW.

Datové uložiště

Datové uložiště (anglicky Data management system - DMS) poskytuje přehledný a ucelený systém pro správu dokumentů ve webovém prostředí. Kromě možnosti vlastní práce s dokumenty (nahrání, náhled, uzamčení, archivace, smazání). Ty je možné sdílet v rámci systému, či zaslat na e-mail. Práva jsou řešena v rámci uživatele a uživatelských skupin, do kterých je uživatel přiřazený. Základní typografie systému:

 - Správa virtuálních disků (vHDD)

 - Správa složek

 - Správa dokumentů

 - Sdílení mezi PC, Mobil, Server, tablet, aj.

 - Verzování dokumentů

 - Dlouhodobá archivace

 - Hromadný přesun obsahu (soubor, složka, aj.)

 - Správa uživatelů a skupin

 - Definování obsahu a dostupných operací

 - Přesun uživatelů a skupin

 - Integrace do současné infrastruktury vaší podnikové sítě

 - Zálohování obsahu PC do uložiště (SFTP, rsync)

Chtěli by jste vědět více? Neváhejte nás kontaktovat zde